Kavitron-Scaler Uçları- Perio Set

$0.00

Açıklama

– Özel uç 1P (REF 05370400): Diş taşlarının subgingival bölgeden çıkarılması. Özellikle derin periodontal ceplerin tedavisinde uygundur. – Özel uç 2Pr (REF 06364600): Ucu küçük toplu, sağa eğimli uç (0.6 mm çapında). Furkasyon ve oyukların periodontal debridmanı için. – Özel uç 2Pl (REF 06364700): Ucu küçük toplu sola eğimli uç (0.6 mm çapında). Furkasyon ve oyukların periodontal debridmanı için. – Özel uç 3Pr (REF 06364900): Sağa eğimli uç. Periodontal debridman için. Açık kök yüzeyleri rendeleme için. – Özel uç 3Pl (REF 06365000): Sola eğimli uç. Periodontal debridmanlar için. Açık kök yüzeyleri için.