Kalsin Gutta Çözücü

$0.00

Açıklama

Özellikler: – Eucalyptol, gutta perka çözücüsüdür. Uygulama: CONE’UN AYARLANMASI – Bu teknikte eucalyptol, kök kanalına tam olarak uyan master cone’un epikal alanını yumuşatır. – Başlangıçta master cone seçilen 1 mm’lik eucalyptole batırılmış olan uç tarafından kısaltır. Daha sonra bu cone kök kanalına yerleştirilir ve küçük vertikal hareketlerle, çalışma büyüklüğüne getirilir. Sonra kanaldan geri çekilir ve kapatma simanı ile kaplanır. – Simanı epikal seviyeye getirmek için pompalama hareketi ile geri yerleştirilir. Daha sonra önceden eucalyptol ile yağlanmış spreader ile lateral kondansasyon uygulanır. YENİ TEDAVİ – Önceden ısıtılmış spreader ile 2 damla eucalyptol pulpa içine yerleştirilir ve küçük vertikal hareketlerle gutta, aletler kanal içine nüfus edene kadar yumuşatılır. – Gutta tamamen atıldığında sodyum hipoklorid ile çalkalanır. Ambalaj Şekli: – Eucalyptol, 15 ml’lik cam şişelerde likit formda bulunur.