Ergomax Macro Gracey Küret

$0.00

Açıklama

Tabii, işte açıklamanın **olmadan** yeniden yazılmış hali: Derin subgingival hesapların çıkarılması için alana özgü küretler. Molar başların distal yüzeyleri için: Daha iyi erişim için Blade bıçağı Gracey 13/14’ten daha keskin açılarla açılmıştır. Derin subgingival hesapların çıkarılması için alana özgü küretler. Subgingival kök yüzeylerin bitirilmesi için. Aletler İpucu, bir Gracey küspesinin kesici kenarının 3. veya yarısını diş yüzeyine doğru yerleştirin. (Büyük dış eğri daima kesici kenardır.) Alt sapın diş yüzeyine paralel olduğundan emin olun. Dengeli taşınma için ılımlı ve kök planyalama için hafif yanal basınç uygulayın ve dikey, diyagonal veya yatay çekme darbeleri kullanarak küreti etkinleştirin. Dizayn Alt şafta 20 derece eğimli çalışma yüzeyi Bir eğri kesici kenar (kırmızı çizgi) Yuvarlak kesici uç Gracey küretleri için alana özgü endikasyonlar