Elite Relining Varnish

$0.00

Açıklama

Elite Relining Varnish, kalıcı yumuşak relining özel A-Silikon’dur. Tam, kısmi veya rehabilitasyon protezleri için kullanılır. Hem laboratuvar ortamında hem de ameliyatta doğrudan uygulama için uygundur.