Easypost Fiber Post Refil

$0.00

Açıklama

EasyPost™ zirkondan zengin silikon fiber ile güçlendirilmiş epoksi rezin matrisin kompozit kombinasyonudur. Dentine yakın boylamsal elastisite modülü ve makaslama kuvveti ile birlikte, mekanik özellikleri kök kırığı riskini minimize eden homojen rekonstrüksiyon için idealdir. Basit hazırlık işlemi: Bir tungsten karbid rond frez kullanarak merkezi delik açarak basit hazırlık yapılabilir. (Yayma frezleri ile aşamalı post yuvası genişletme ve ilgili EasyPost hassas frezi ile bitim takip eder.) Biyouyumluluk: EasyPost™’un sitoksik olmadığı belgelenmiştir (ISO standard 0993-5). Kimyasal olarak stabil ve biyouyumludur. Radyopak: Görüntüleme ve işlem sonrası izleme için radyopak özelliklere sahiptir. Kanal adezyonu: EasyPost™’nin sealing ve rekonstrüksiyon kompozitine kimyasal adezyon özellikleri, metalik pivolar gibi mekanik retansiyonların varlığını gereksiz hale getirir. Silindirik-konik şekil: DENTSPLY Maillefer’in pivolardaki büyük deneyimi, çok küçük kanallarda bile kök kanalı anatomisine en iyi uyum gösteren pivo ebatlarının geliştirilmesine imkan verir. Silindirik kısımda bir elmas disk kullanılarak boyun ayarlanması çok kolaydır ve hafif belirgin uzantısı, sealing uygulaması sırasında piston etkisini ortadan kaldırır. Ürün kodları ve paket içeriği: C060000000100 EASYPOST 1 10’luk ambalaj C060000000200 EASYPOST 2 10’luk ambalaj C060000000300 EASYPOST 3 10’luk ambalaj C060000000400 EASYPOST 4 10’luk ambalaj